اطلاهعیه شماره 30- عرضه کنندگان تجهیزات خودرو ( رینگ و لاستیک ):

عرضه کنندگان رینگ ولاستیک خودرو تحت پوشش سیستم "تدبیرکارت "

تکنوتایر شکر گزار:

عرضه کننده انواع لاستک و رینگ ایرانی و خارجی خودروهای سبک و سنگین

کد حوزه: 13795

نشانی: رشت ، بلوار شهید افتخاری ، بعد از پارک میخک

لاستیک کشاورز:

کد حوزه: 11309

نشانی: رشت ، بلوار شهید بهشتی ، سه راه حمیدیان

 

کلیه دارندگان تدبیر کارت سازمانی میتوانند با مراجعه به هریک از این مجموعه ، انواع رینگ و لاستک ایرانی و خارجی خودروهای سبک و سنگین را از محل اعتبار کارت خود تهیه نمایند .

 جهت کسب اطلاعا ت بیشتر از میزان  اعتبار کارت خود و نحوه تسویه حساب سازمانی ، به سامانه باشگاه مشتریان  www.mycustomerclub.ir و یا کانال تلگرام شرکت مراجعه نمائیـــد » https://t.me/tadbirsabz